overlay

Implantat

Vi har utfört implantatbehandlingar sedan 1985 och har enbart positiva erfarenheter av denna behandlingsform. Implantatbehandlingar har dock vissa risker, och det är viktigt med en noggrann bedömning och försiktig teknik. Att forcera fram behandlingen på kort tid ökar risken för ett misslyckande. Sedan många år har vi ett utmärkt samarbete med en av Göteborgs mest erfarna specialister på implantatkirurgi. Han hjälper oss att sätta in implantatskruvarna på ett säkert och optimalt sätt. Därefter gör vi det vi är bra på, nämligen att framställa och sätta fast tänder på dessa skruvar i samarbete med tandtekniker som är specialiserade på sådana arbeten.

Vi arbetar med Implantat från Nobel Biocare och den behandlingsmodell som ofta kallas Brånemarkmetoden.

För mer information se www.nobelsmile.se eller kontakta oss